Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Bölüm [1]
Yazar [1]
Dil [1]
Konu [1]
Yayınlayan [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Tür [1]
Kitap [İşletme]
9754863040

İşletme yöneticiliği / Tamer Koçel

Koçel, Tamer
1999 ©2001