Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Alt Biçim [9]
Dil [2]
Yayın Tarihi [11]
Konu [12]
Yayınlayan [20]
Ortam [1]
Süre [5]
Süreli / Yıl [18]
Süreli / Sayı [19]
Süreli / Cilt [8]
Oda [3]
Süreli Sayı [Tarih]
13002767

Türkiye günlüğü

2021
Süreli / Yıl2021
Süreli / Tarih03-04-05
Süreli / Sayı146
Süreli Sayı [Dergi]
13028065

Termodinamik

2023
Süreli / Yıl2023
Süreli / Tarih03
Süreli / Sayı367
Süreli / Cilt30
Süreli Sayı [Sanat]
Süreli Sayı [Din]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
07374836

Translation review

2004
Süreli / Yıl2004
Süreli / Sayı68
Süreli Sayı [Dergi]
2822258X

TT magazin : takım tezgahları ve üretim teknolojileri dergisi

2023
Süreli / Yıl2023
Süreli / Tarih03 - 04
Süreli / Sayı112
Süreli Sayı [Sanat]
27577368

Yeditepe Fatih kültür sanat yaşam dergisi

2023
Süreli / Yıl2023
Süreli / Tarih07-08-09
Süreli / Sayı11
Süreli Sayı [Araştırma]
13022431

Akademik araştırmalar dergisi : journal of academic studies

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / Tarih11.2010-04.2011
Süreli / Sayı47-48
Süreli / Cilt12 / 1
Süreli Sayı [Araştırma]
13022431

Akademik araştırmalar dergisi : journal of academic studies

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / Tarih11.2010-04.2011
Süreli / Sayı47-48
Süreli / Cilt12 / 2