Alt Biçim [19]
Dil [6]
Tür [4]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Yazar [19]
Konu [15]
Yayınlayan [20]
Şekil [3]
Ortam [2]
Süre [9]
Süreli / Yıl [8]
Süreli / Sayı [19]
Oda [12]
Kitap [Kılavuz]
Kitap [Sektör Raporu]
Kitap [Sektör Raporu]
Kitap [Sektör Raporu]
Kitap [İstatistik]
Kitap [Mevzuat]
Kitap [Adres Kataloğu]
Kitap [Rapor]
Kitap [Tanıtım]
Kitap [Rapor]
Kitap [Mevzuat]