Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Bölüm [2]
Alt Biçim [1]
Dil [1]
Yayınlayan [2]
Şekil [1]
Ortam [1]
Tür [1]
Süre [2]
Süreli / Yıl [2]
Kurum Yayını [1]
Oda [2]
Süreli Sayı [Dergi]
9771303935009

Perakende çağı: Alışveriş kültürü dergisi

2018
Süreli / Yıl2018
Süreli / Tarih04
Süreli / Sayı45
Süreli Sayı [Dergi]

İş programı ve bütçesi : 2018

2005
Süreli / Yıl2005
Süreli / Tarih2006
Süreli / Sayı45