Alt Biçim [19]
Dil [2]
Tür [2]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Bölüm [2]
Yazar [19]
Konu [17]
Yayınlayan [20]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [19]
Süreli / Sayı [19]
Kurum Yayını [1]
Oda [4]
Kitap [Adres Kataloğu]
Kitap [Hikaye]
Kitap [Albüm]
Kitap [Araştırma]
Süreli Sayı [Adres Kataloğu]

Başarılı vergi mükellefleri

1982
Süreli / Yıl1982
Süreli / Tarih1981
Süreli / Sayı1
Süreli Sayı [Adres Kataloğu]

Başarılı vergi mükellefleri

1983
Süreli / Yıl1983
Süreli / Tarih1982
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Adres Kataloğu]

Başarılı vergi mükellefleri

1984
Süreli / Yıl1984
Süreli / Tarih1983
Süreli / Sayı3
Süreli Sayı [Adres Kataloğu]

Başarılı vergi mükellefleri

1985
Süreli / Yıl1985
Süreli / Tarih1984
Süreli / Sayı4
Süreli Sayı [Adres Kataloğu]

Başarılı vergi mükellefleri

1986
Süreli / Yıl1986
Süreli / Tarih1985
Süreli / Sayı5
Süreli Sayı [Adres Kataloğu]

Başarılı vergi mükellefleri

1987
Süreli / Yıl1987
Süreli / Tarih1986
Süreli / Sayı6
Süreli Sayı [Adres Kataloğu]

Başarılı vergi mükellefleri

1988
Süreli / Yıl1988
Süreli / Tarih1987
Süreli / Sayı7