Alt Biçim [20]
Dil [9]
Tür [5]
Bölüm [3]
Yazar [19]
Konu [9]
Yayınlayan [20]
Şekil [3]
Ortam [3]
Süre [2]
Süreli / Yıl [6]
Süreli / Sayı [19]
Kurum Yayını [1]
Oda [10]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Araştırma]
9752300332

Otel teknolojisi / Turan Kolak

Kolak, Turan
2004
Kitap [Biyografi]
Kitap [Sempozyum]
Kitap [Sempozyum]
Kitap [Sempozyum]
Kitap [Sempozyum]
Kitap [Sempozyum]