Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Bölüm [4]
Alt Biçim [19]
Yazar [19]
Dil [7]
Konu [18]
Yayınlayan [20]
Tür [1]
Kurum Yayını [1]
Oda [10]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Seminer]
Kitap [Sektör Raporu]
Kitap [Toplantı]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Kılavuz]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Rapor]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Panel/Oturum]