Alt Biçim [15]
Dil [9]
Tür [4]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Yazar [19]
Konu [6]
Yayınlayan [8]
Şekil [3]
Ortam [2]
Süre [1]
Süreli / Yıl [19]
Süreli / Sayı [19]
Kurum Yayını [1]
Oda [1]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Mevzuat]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Albüm]
Süreli Sayı [Adres Kataloğu]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Broşür]
Kitap [Araştırma]
Kitap [İnceleme]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Araştırma]