Alt Biçim [20]
Dil [7]
Tür [5]
Bölüm [4]
Yazar [19]
Konu [8]
Yayınlayan [20]
Şekil [3]
Ortam [3]
Süre [7]
Süreli / Yıl [19]
Süreli / Sayı [19]
Süreli / Cilt [2]
Kurum Yayını [1]
Oda [14]
Süreli Sayı [Dergi]
13086707

İller ve belediyeler

2016
Süreli / Yıl2016
Süreli / Tarih08
Süreli / Sayı820
Kitap [Proje]
Süreli Sayı [Dergi]

İstanbul bülteni

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Tarih09
Süreli / Sayı9
Süreli Sayı [Dergi]
13008366

Standard : ekonomik ve teknik dergi

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Tarih09
Süreli / Sayı622
Süreli Sayı [Dergi]
13038494

İTOvizyon [Basımı durdu. (1923 - 2013 yıllarında yayınlandı.)]

2007
Süreli / Yıl2007
Süreli / Tarih03
Süreli / Sayı50
Süreli Sayı [Dergi]
13038494

İTOvizyon [Basımı durdu. (1923 - 2013 yıllarında yayınlandı.)]

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / Tarih03
Süreli / Sayı62
Süreli Sayı [Dergi]
13038494

İTOvizyon [Basımı durdu. (1923 - 2013 yıllarında yayınlandı.)]

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Tarih03
Süreli / Sayı74
Süreli Sayı [Dergi]
Kitap [Rapor]
Süreli Sayı [Dergi]
13038494

İTOvizyon [Basımı durdu. (1923 - 2013 yıllarında yayınlandı.)]

1984
Süreli / Yıl1984
Süreli / Tarih01 - 03
Süreli / Sayı8 - 9
Süreli Sayı [Dergi]
13038494

İTOvizyon [Basımı durdu. (1923 - 2013 yıllarında yayınlandı.)]

2004
Süreli / Yıl2004
Süreli / Tarih03
Süreli / Sayı14
Süreli Sayı [Dergi]
13038494

İTOvizyon [Basımı durdu. (1923 - 2013 yıllarında yayınlandı.)]

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / Tarih03
Süreli / Sayı38