Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Alt Biçim [19]
Yazar [19]
Dil [4]
Konu [19]
Yayınlayan [19]
Şekil [1]
Ortam [1]
Tür [4]
Süre [2]
Süreli / Yıl [2]
Süreli / Sayı [2]
Oda [12]
Süreli Sayı [Dergi]
9771303935009

Perakende çağı: Alışveriş kültürü dergisi

2017
Süreli / Yıl2017
Süreli / Tarih10
Süreli / Sayı43
Kitap [Biyografi]
Süreli [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
9771303935009

Perakende çağı: Alışveriş kültürü dergisi

2018
Süreli / Yıl2018
Süreli / Tarih04
Süreli / Sayı45
Kitap [Adres Kataloğu]
Kitap [Adres Kataloğu]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Araştırma]
Kitap
Kitap [Ansiklopedi]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Mevzuat]