Bölüm [6]
Alt Biçim [19]
Yazar [19]
Dil [15]
Yayın Tarihi [20]
Konu [20]
Yayınlayan [20]
Şekil [2]
Ortam [1]
Süre [2]
Kurum Yayını [1]
Oda [13]
Kitap [Katalog]
Kitap [İstatistik]
Kitap [İstatistik]
Kitap [İstatistik]
Kitap [Sözlük]
Kitap [Sözlük]
Kitap [Broşür]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Sergi]
Kitap [Broşür]
Kitap [Kılavuz]
Kitap [Mevzuat]