Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Bölüm [3]
Alt Biçim [11]
Yazar [19]
Dil [2]
Yayın Tarihi [20]
Yayınlayan [19]
Şekil [1]
Tür [1]
Süre [1]
Kurum Yayını [1]
Oda [3]
Kitap [İstatistik]
Kitap [İstatistik]
Kitap [İstatistik]
Kitap [Ekonomi]
Kitap [İstatistik]
Kitap [İstatistik]
Kitap [İstatistik]
Kitap [Albüm]
Kitap [Araştırma]
Kitap [Seminer]
Kitap [Yönetim]
Kitap [Albüm]