Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Alt Biçim [19]
Yazar [19]
Dil [4]
Yayın Tarihi [20]
Konu [19]
Yayınlayan [20]
Şekil [1]
Tür [4]
Süre [2]
Süreli / Yıl [4]
Süreli / Sayı [2]
Kurum Yayını [1]
Oda [1]
Süreli [Mevzuat]
Süreli [Kanun]
Süreli [İstatistik]
Süreli Sayı [Mevzuat]

Düstur

1988
Süreli / Yıl1988
Süreli / Tarih1988
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Kanun]

Sicilli Kavanini

1920
Süreli / Yıl1920
Süreli / Tarih1920
Süreli / Sayı1
Süreli Sayı [Kanun]

Sicilli Kavanini

1983
Süreli / Yıl1983
Süreli / Tarih1983
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Mevzuat]

Düstur

1861
Süreli / Yıl1861
Süreli / Tarih1861
Süreli / Sayı1
Kitap [Atlas]
Kitap [Gazete]
Kitap [Gazete]
Kitap [Gazete]
Kitap [Kongre]